O nama

Povijest

Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. osnovana je 1962. godine kao samostalna ustanova sa samostalnim financiranjem i sjedištem u Đurđevcu, a s djelovanjem na području općine Đurđevac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Kalinovac, Ferdinandovac, Virje, Molve i općine Pitomača.

01

Sastav

U svom sastavu ima šest veterinarskih ambulanata: Đurđevac, Virje, Pitomača, Kloštar Podravski, Ferdinandovac i Molve, te specijaliziranu ambulantu za kućne ljubimce u Đurđevcu. 1972. godine otvara se Veterinarska ljekarna u Đurđevcu, u Virju 1974., a 1976.godine u Pitomači. Djelatnost stanice se i dalje širi tako da se 1974. godine otvara Inkubatorska stanica.

U veterinarskoj stanici Đurđevac zaposleno je 44 djelatnika od kojih je 21 doktora veterinarske medicine, 2 doktora znanosti iz područja teriogenologije porodiljstva i reprodukcije), 1 doktor znanosti iz područja veterinarske patologije, specijalista za kućne ljubimce, specijalista za proizvodnju i zaštitu zdravlja svinja i specijalista iz područja sudskog veterinarstva.

02

Akreditacije

Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. je akreditirana prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 kao akreditirano inspekcijsko tijelo vrste A. Područje akreditacije: Post mortem pregled divljači, veterinarski pregledi i kontrole u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla: MESO I MESNI PROIZVODI, veterinarski pregledi i kontrole u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla: MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, te veterinarska kontrola u svrhu izdavanja certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla.

Veterinarske preglede i kontrole obavljaju ovlašteni veterinari-inspektori u Odjelu za inspekciju. Tehnički voditelj ovlaštenih veterinara-inspektora je magistar iz proizvodnje i zaštite zdravlja svinja. Obavljanje veterinarskih pregleda i službenih kontrola vrši se prema važećem popisu korisnika.

03


Ambulante za velike životinje

U svom sastavu Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. ima 6 ambulanti.
Veterinarska ambulanta Đurđevac djeluje u mjestima Đurđevac, Budrovac, Mičetinac, Sveta Ana, Čepelovac, Sirova Katalena, Grkine, Severovci i Kalinovac.
Veterinarska ambulanta Ferdinandovac djeluje u mjestima Ferdinandovac, Brodić, Novo Virje.
Veterinarska ambulanta Kloštar Podravski djeluje u mjestima Kloštar Podravski, Dinjevac, Prugovac, Suha Katalena, Kozarevac i Podravske Sesvete.
Veterinarska ambulanta Molve djeluje u mjestima Molve, Repaš.
Veterinarska ambulanta Pitomača djeluje u mjestima Pitomača, Stari Gradac, Velika i Mala Črešnjevica, Sedlarica, Grabrovnica, Otrovanec i Kladare.
Veterinarska ambulanta Virje djeluje u mjestima Virje, Hampovica, Šemovci, Rakitnica, Miholjanec i Donje Zdjelice.

04

Djelatnost veterinarskih ambulanti obuhvaća:

 • a) preventivna cijepljenja
 • b) dijagnostiku bolesti i dijagnostičke pretrage radi zaštite zdravlja životinja – tuberkulinizacija, dijagnostika mastitisa-pregled mlijeka s mastitis reagensom, pretraga poremećene sekrecije vimena, koprološka pretraga, uzimanje i slanje krvi i ostalih tkiva na pretragu, umjetna probava uzoraka mesa radi utvrđivanja prisutnosti Trichinella u mesu, UVZ
 • c) mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti i zoonoza
 • d) liječenje – opći pregled i liječenje konja, goveda, ovaca, koza, svinja, kunića, peradi, riba i pčela
 • e) porodiljstvo – ginekološki pregledi, umjetno osjemenjivanje, utvrđivanje graviditeta ultrazvukom, laboratorijski i citološki, suzbijanje i liječenje neplodnosti, kontrola i liječenje puerperija, vođenje normalnih i otežanih porođaja, carski rez, embriotomija, repozicija rodnice i maternice, vađenje posteljice, ocjena rasplodne sposobnosti
 • f) operacijski zahvati - kirurška obrada i liječenje rana, povreda mekih tkiva, flegmona, kastracija, carski rez, traheotomija, laparotomija, ruminotomija, operacija dislokacije sirišta, dekornuacija, odstranjivanje preskrotalnih i abdominalnih testisa kod kriptorhizma, korekcija kopita i papaka
 • g) označavanje životinja
 • h) dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 • i) izrada veterinarskih isprava

05


Ambulanta za kućne ljubimce

Veterinarska ambulanta za kućne ljubimce sa radom je započela prije dvadesetak godina u sklopu Veterinarske stanice Đurđevac-ambulante Kloštar Podravski.
U travnju 2018. godine ambulanta je preseljena u novouređeni prostor Veterinarske ambulante Đurđevac.
U ambulanti trenutno rade tri doktora veterinarske medicine , magistar specijalista za domaće mesojede, jedan doktor znanosti i jedan doktor na poslijediplomskom specijalističkom studiju.
U ambulanti se obavlja:

 • a) preventiva različitih bolesti što uključuje vakcinaciju pasa i mačaka protiv bjesnoće i ostali zaraznih bolesti, mikročipiranje i izdavanje putovnica, tretmane protiv endo i ektoparazita, savjetovanje u vezi ishrane pasa i mačaka.
 • b) dijagnostika bolesti – ultrazvuk, laboratorijske pretrage krvi što uključuje kompletnu i diferencijalnu krvnu sliku, kompletnu biokemijsku pretragu krvi, analizu urina, krvne razmaze i brze testove, biopsija, citologija i patohistologija tkiva,
 • c) sistematski pregledi malih životinja
 • d) liječenje – opći pregled i liječenje pasa, mačaka, peradi, kunića, ukrasne peradi, gmazova i akvarijskih životinja,
 • e) dermatologija – pretraga kože i dlačnog pokrova, pretraga Woodovom lampom, istiskivanje i ispiranje analnih vrećica,
 • f) porodiljstvo – ginekološki pregled pasa i mačaka, vođenje graviditeta i poroda malih životinja, kontrola i liječenje puerperija, liječenje neplodnosti kod malih životinja
 • g) operacijski zahvati- kirurška obrada i liječenje rana, povreda mekih tkiva, flegmona, kastracija i sterilizacija pasa i mačaka, carski rez, abdominalna kirurgija, mastektomija, ortopedija, rekonstruktivna kirurgija, kirurško odstranjivanje tumora sa kože, mlječnih žlijezda i drugih organa, odstranjivanje preskrotalnih i abdominalnih testisa kod kriptorhizma, kirurška sanacija entropijuma, ektropijuma i prolapsusa trećeg očnog kapka, kirurgija usne šupljine
 • h) stomatološki tretmani- ultrazvučno skidanje kamenca sa poliranjem zuba i tretman karijesa
Na Vaš zahtjev dolazimo u kućnu posjetu vašim bolesnim životinjama.
Ukoliko vlasnici nisu u mogućnosti dovesti svoje ljubimce u ambulantu ili salon za šišanje životinja nudimo uslugu njihovog dovoza i odvoza .
Uz ambulantu se nalazi i novouređeni salon za uljepšavanje kućnih ljubimaca koji pruža tretmane kupanja, šišanja, trimanja i češljanja.

06

TOP